• LUMED, Rodinné včelárstvo Pozdišovce
 • Registrovaný včelár SZV
 • Ľubomír Luterán
 • Pozdišovce 399
 • 07201 Pozdišovce
 • okr. Michalovce
 • Slovensko
 • tel: 0905 497 377
 • tel: +421905497377
 • E-mail: lumed@lumed.sk
 • www.lumed.sk
 • ochranná známka SLOVENSKÝ MED 1550/214649
 • registrovaný včelár Slovenský zväz včelárov Michalovce
 • včelnice pod dohľadom úradného veterinárneho lekára SR
 • predaj z dvora, RVPS 126-2/2021, 354-2/2022
 • centrálna evidencia CEHZ 278904
 • štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
 • protol o skúške medu č. 14291/21-90 z 95